Poradnik – odpowiadamy na pytania

Moja mama chce udzielić mi pełnomocnictwa do sprzedaży mieszkania, którego jest właścicielką. Co musimy przygotować, czy musimy być obie w kancelarii, czy da to się załatwić „wirtualnie”?

Zacznijmy od końca.

Formalności w kancelarii notarialnej załatwiane są osobiście. Czyli osoba, która zamierza dokonać czynności w kancelarii musi się do nas pofatygować. W przypadku spraw związanych z udzieleniem pełnomocnictwa konieczne jest przyjście do kancelarii tej osoby, która pełnomocnictwa zamierza udzielić (czyli tzw. mocodawcy). Nie jest za to koniczne przychodzenie przy tej okazji pełnomocnika, czyli osoby której pełnomocnictwo jest udzielane.

Jeżeli chodzi o dane, które są w takim przypadku potrzebne, to na pewno będą to:

  • dane osobowe mocodawcy
  • dane osobowe pełnomocnika
  • dane dotyczące mieszkania, które ma być sprzedawane (najlepiej poparte okazaniem jakiegoś dokumentu opisującego to mieszkanie w sensie prawnym)

Te informacje przekazywane są do kancelarii na przykład w formie e-mailowej lub podczas spotkania poprzedzającego umówienie czynności.

Następnie przygotowywany jest projekt aktu notarialnego, umawiany jest termin jego podpisania, mocodawca przychodzi do kancelarii w umówionym terminie, akt zostaje mu przez notariusza odczytany, ewentualnie poprawiony czy też uzupełniony i podpisany. Oryginał aktu pozostaje w kancelarii notarialnej, klient otrzymuje wypisy aktu notarialnego w takiej liczbie, jaka jest mu potrzebna.

Tego rodzaju czynność (jak każda inna) łączy się z poniesieniem kosztów, w tym przypadku są to koszty notarialne (taksa+VAT+wypisy), które mogą być różne w zależności od zakresu oraz objętości dokumentu, najczęściej wynoszą w takim przypadku około 130 – 150 złotych.

Byłem parę lat temu u Pani w kancelarii i zawierałem z żoną umowę majątkową małżeńską. Potrzebuję jej dodatkową kopię. Jak ją uzyskać?

Proszę telefonicznie skontaktować się z nami i podać swoje imię, nazwisko oraz numer repertorium aktu lub w miarę możliwości przybliżoną datę kiedy dokonywaliście Państwo czynności notarialnej (np. przedziału lat).

Mając te dane odszukamy Państwa akt notarialny i będziemy mogli przygotować dla Państwa jego dodatkowy wypis. W zależności od objętości aktu koszt jego wypisu może być różny (obowiązuje stawka 7,38 zł za stronę dokumentu) – ten koszt z reguły podajemy Państwu telefonicznie.

Po odbiór wypisu zapraszamy do kancelarii osobiście. Proszę pamiętać o tym, że wypis aktu notarialnego uzyskać może osoba, która tej czynności dokonywała. Dlatego przy odbiorze wypisu proszę mieć ze sobą dowód osobisty – wydając wypis będziemy musieli ustalić tożsamość osoby, której go wydajemy i jej uprawnienie do jego odbioru.

Moja chora matka chce sporządzić notarialny testament. Ponieważ ma problemy z chodzeniem udzieliła mi pisemnego pełnomocnictwa żebym taki testament załatwił w kancelarii. Jak się możemy umówić na podpisanie tego testamentu?

Nie ma możliwości sporządzenia testamentu przez pełnomocnika. Jest to jedna z nielicznych czynności prawnych, do których dokonania nie można nikogo upoważnić.

Jeżeli osoba, która chce sporządzić testament nie ma możliwości dotrzeć do kancelarii osobiście (np. jest obłożnie chora, albo przebywa w domu opieki) trzeba skontaktować się z kancelariami położonymi w pobliżu miejsca pobytu takiej osoby i umówić przyjazd notariusza do takiego klienta. Jest to tzw. czynność wyjazdowa. Notariusz pobierze w takiej sytuacji dodatkową opłatę za dojazd do klienta, jej wysokość będzie uzależniona od tego jak długo w związku z taką wyjazdową czynnością notariusz będzie poza kancelarią.