Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (nazywane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT w stawce 23%.

Poza taksą notarialną notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, następujące podatki i opłaty:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa
  • opłaty za dokonanie wpisu w rejestrach

Pobrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.
W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt z kancelarią (osobisty, telefoniczny, e-mailowy).
Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.