Notariusz
Maria Kokoszczyńska

Zgodnie z treścią art. 1 i 2 ustawy Prawo o notariacie notariusz to osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

MARIA KOKOSZCZYŃSKA OTRZYMAŁA NOMINACJĘ
NA NOTARIUSZA W 2002 ROKU